News Ticker

Menu

Tắt mở Conditional Formatting theo ý bạn muốn


Conditional Formatting là một công cụ rất mạnh. Nó giúp bạn trực quan hóa dữ liệu của bạn, giúp bạn tìm thấy những điểm khác biệt (như giá trị cao nhất, thấp nhất, giá trị trùng lắp,…) một cách dễ dàng nhờ việc tô đậm giá trị đó bằng font chữ, hay màu nền,…

Tuy nhiên, sẽ có nhiều lúc bạn không cần Conditional Formatting, nhưng không phải là hoàn toàn. Điều này có nghĩa là, có lúc bạn cần bạn bật, có lúc bạn không cần bạn tắt đi. Tuy nhiên, sẽ thật vô lý nếu lúc bạn không cần, bạn xóa Conditional Formatting, lúc cần thì lại ngồi thiết lập lại. Do vậy, Excel cũng cung cấp cho bạn một khả năng bật tắt Conditional Formatting theo ý muốn một cách hoàn hảo.

Để làm được điều này, trước tiên, tôi có dữ liệu như sau:
Bây giờ, tôi sẽ thiết lập Conditional Formatting như bình thường để đánh dấu những môn học của học sinh với yêu cầu sau:
1/ Có điểm dưới 3.5: Màu đỏ
2/ Có điểm dưới 5: Màu vàng
3/ Trên 8: Màu xanh lá


Như vậy, tôi sẽ quét bảng điểm và chọn Conditional Formatting -> New Rule -> Use a formula to determine which cells to format.Tại đây, tôi sẽ lần lượt thiết lập các điều kiện được cho ở trên, và kết quả tôi có được sẽ như sau:


  Bây giờ, kết quả thì tôi đã biết, nhưng khi tôi cần in ra, cũng như gửi file đi, tôi không muốn bảng tính của mình được tô màu. Vì thế, tôi quyết định sẽ làm thêm chức năng bật tắt Conditional Formatting.

Đầu tiên, tôi sẽ làm cho ô O1 một cái Validation để lựa chọn bật tắt Conditional Formatting.

Sau đó, tôi thiết lập thêm 1 Conditional Formatting nữa như sau:
Bạn có thể thấy, tôi đã gán công thức cho ô Data Validation để khi tôi chọn Tắt, Conditional Formatting sẽ biến các ô dữ liệu trở nên trắng, không có định dạng gì cả.

Tuy nhiên, khi bạn OK, sau đó chọn Tắt, mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi cả. Bạn cần phải vào Conditional Formatting -> Manage Rule -> Đánh dấu chọn Stop If True vào điều kiện bạn vừa thiết lập -> OK.
Lúc này, Excel sẽ hiểu là, nếu điều kiện đầu tiên đúng, Excel sẽ không thực hiện tiếp các điều kiện còn lại, và do đó dữ liệu của bạn sẽ không xuất hiện định dạng xanh, đỏ, vàng như trước.
 
 Như bạn thấy, khi tôi chọn Tắt, mọi định dạng biến mất. Và bây giờ tôi chọn Bật, các định dạng sẽ quay trở lại.
 Ngoài áp dụng trong vấn đề tắt bật Conditional Formatting, bạn hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp này trong việc chuyển đổi kiểu Conditional Formatting, chẳng hạn như bạn có thể tạo một lựa chọn để Tắt, một lựa chọn để Conditional Formatting với Font chữ, một lựa chọn để Condtional Formatting cho ô, và một lựa chọn để Conditional Formatting cho 2 kiểu vừa Font chữ vừa ô. Tất cả hoàn toàn có thể!

Chúc bạn thành công!

Nguồn: Kyo - giaiphapexcel.com

Share This:

Nguyễn An Sơn

bản thân thầm thường, méo có gì để lói.

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM